Share this site

People

Principal Investigators

Dr. Andy T. Y. Lau
Professor
Home Page Email
Dr. Amy Y. M. Xu
Professor
Home Page Email

Lecturer

Dr. Fei-Yuan Yu

Postdoctoral Fellows

Dr. Heng-Wee Tan
Dr. San-Hai Qin

Postgraduate Students

Dan-Dan Wu
Yue Yao
Liu-Yang Sai
Li-Juan Dai
Jin Han
Hai-Ying Mo
Zhan-Ling Liang
Qiu-Hua Zhong
Gao-Qi Wu
Rui Yan
Xiao-Yun Zhao
Jia-Yi Wu

Technicians

Na-Li Cai
Yan-Chen Ji

Undergraduate Students

Huan Wang
Zheng-Yi Tian
Gui-Tao Yang
Xiu-Nan Zhang
Shu-Jie Huang

Alumni

Ji-Ying Du
Yang-Min Gao
Dr. De-Ju Chen
Zhong-Sheng Zang
Feng Yang
Dr. Wachiraporn Noracharttiyapot
Dr. Oliver Blechert
Wei Zheng
Qi-Wu Zhu
Wei-Wei Tian
Lei Yang
Yan-Hua Liu