Share this site

People

Principal Investigators

Dr. Andy T. Y. Lau
Professor
Home Page Email
Dr. Amy Y. M. Xu
Professor
Home Page Email

Lecturers

Dr. Fei-Yuan Yu
Dr. Heng Wee Tan

Postgraduate Students

Yue Yao
Hai-Ying Mo
Zhan-Ling Liang
Qiu-Hua Zhong
Rui Yan
Xiao-Yun Zhao
Xu-Li Chen
Qi-Yao Wei
Xiu-Yun Wang
Jia-Xun Wu
Li Luo
Xiao-Hui Yin
Xiao-Xia Chen
Si-Wei Zha
Xin Wang
Yu-Yao Wu
LiJun Yan
Qi Ding

Technicians

Na-Li Cai
Yan-Chen Ji

Alumni

Ji-Ying Du
Yang-Min Gao
Dr. De-Ju Chen
Zhong-Sheng Zang
Feng Yang
Dr. Wachiraporn Noracharttiyapot
Dr. Oliver Blechert
Wei Zheng
Qi-Wu Zhu
Wei-Wei Tian
Lei Yang
Yan-Hua Liu
Huan Wang
Zheng-Yi Tian
Gui-Tao Yang
Xiu-Nan Zhang
Shu-Jie Huang
Li-Juan Dai
Liu-Yang Sai
Jin Han
Dr. San-Hai Qin
Gao-Qi Wu
Jia-Yu Wu
Dr. Qian Xu
Dan-Dan Wu